Kurs dla studentów kierunku rolnictwo studia niestacjonarne I stopnia (2018/2019) Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu